Laurel Hill Coláiste FCJ
Meánscoil lán-Ghaeilge do chailíní i Luimneach

Foireann na Scoile / School Staff

Foireann na Scoile / School Staff

Príomhoide (Principal): Úna Uí Ghríofa
Príomhoide Tánaisteach (Vice-Principal): Norma Ní Luinneacháin

Alison Phelan Fraincis French
Aoife Ní Choileáin Bearla, Oid. Reililgiúnach English, Religion
Bairbre Ní Chathasaigh Ealaín Art
Caroline Ní Chlúmháin Eolaíocht, Ceimic, IT Science, Chemistry IT

Denise Uí Ruáin (TY Programme Co-ordinator)

Eac. Bhaile, Oid. Reiligiúnach Home-Economics, Religion
Clár Uí Arrachtáin (AP 2) Gaeilge, Eac. Bhaile, Oid. Reiligiúnach Irish, Home-Economics, Religion
Darina Drumm Mata Maths
Joann McEvilly Treoirchomhairleoir, Oid. Sláinte, Bearla Guidance Counsellor, Health Ed. English
Edward O Dwyer Bearla, Oid. Reililgiúnach English, Religion
Jacob Ó Lachtáin Mata, Corpoideachas, Grafaicí Technial Maths, PE, Technical Graphics
Katie Chapple Béarla, Oid. Reiligiúnach English, Religion
Kay Bhreatnach Gaeilge, OSSP, Tíreolas Gaeilge, OSSP, Tíreolas
Keely Cantrell (AP 2) Corpoideachas PE
Lisa Ní Néill Mata, Gnó,Eacnamaíocht Maths, Business, Economics
Máire Ní Riordáin Mata, Gaeilge Oid. Reiligiúnach Maths, Irish, Religion
Máiréad Ní Áinle (AP 1) Staidéar Gnó, Business Studies,
Marinella Ní Reachtaire (AP 2) Fraincis, Stair, Bearla French, History, English
Noelle Ní Chuilinn Fraincis, Gaeilge, Oideachas Sláinte, Yoga French, Irish, Health Ed. Yoga
Lorna Ní Bhroin Ceol, Gaeilge Music, Irish
Orla Ni Riada Mata, OSSP Maths, CSPE
Rachel Real Béarla English
Seosaimhín Uí Shuibhne (AP 1) Eolaíocht, Oid.Reiligiúnach, Bitheolaíocht Science, Religion,Biology
Sinéad Nic Cumhaill (AP 2) Gaeilge, Oid. Reiligiúnach Irish, Religion
Siobhán O’Connor (AP 1) Fraincis, Spáinnis, Gearmáinis French, Spanish, German
Sorcha Ní Dheá Fisic, Mata, Eolaíocht, IT Oid. Reiligiúnach Physic, Maths, Science, IT, Religion
Valerie Ní Shéaghdha Gaeilge, Stair Irish, History
Sorcha Ní Domhnaigh PE, Gaelige PE, Irish
Eileen O' Connor Fraincis French
Catherine O'Donnell Bearla, Oid. Reiligiúnach English, Religion
Shellie Galligan Eolaíocht, Bitheolaíocht Oid. Reiligiúnach Science, Biology, Religion
Jennifer Ní hÍcí Tíreolaíocht Geography
Sr. Geraldine Lennon FCJ Cúram Tréadach Pastoral Care
Gráinne Forde Rúnaí Secretary
Catherine Guinane Téicneoir Saotharlainne Lab Technician
Pat Griffin Airíoch Care-taker
Emer Frawley Cuntais Scoile School Accounts
Ann Nix / Jennifer Hickey Staidéar tar éis scoile After school study

Open Night
No events found
Leanaigí Sinn
03-Bealt-2022
Campa atá á eagrú ag an Ollscoil Luimnigh d'éinne le suim an samhradh seo
14-Már-2022
Tá LHC páirteach anois sa scéim One Good School
03-Már-2022
1ú- 17ú Márta
Cnoc na Labhras, Luimneach, V94CR26, Éire.
061 313 636
Uimhir Rolla: 64270P
© 2022 Laurel Hill Coláiste FCJ