Laurel Hill Coláiste FCJ
Meánscoil lán-Ghaeilge do chailíní i Luimneach

Polasaithe / Policies

Polasaithe / Policies
Ar an leathanach seo, feicfidh tú na polasaithe ar fad atá againn i Laurel Hill Coláiste FCJ. Má bhrúnn tú ar na naisc thíos, osclóidh fuinneog nua leis an bpolasaí atá ag teastáil uait, i bhformáid PDF. Déanaimid ár ndícheall i gcónaí na doiciméid atá againn a athbhreithniú go rialta agus iad a fheabhsú.


On this page you will find the Laurel Hill Coláiste FCJ school policies available to open and download in PDF format. We do our utmost to regularly review and update these documents.

Acceptable Use Policy

Administration of Medicines

Admissions Policy for 2024 - 2025

Polasaí Cláraithe do 2024 -2025

Anti-Bullying Policy

Polasaí Frithbhulaíochta

Assessment Policy

Polasaí Measúnachta

Child safeguarding and risk assessment

Ráiteas um Chumhdach Leanaí agus Measúnacht Riosca

Child Safeguarding - Notification to School Community

Cumhdach Leanaí - Fógra.do Phobal na Scoile

Code of Behaviour

Cód Iompair

Data Protection Policy

Polasaí um Chosaint Sonraí

Homework Policy

Polasaí ar Obair Bhaile

Policy on Mobile Phones

Polasaí ar Fhóin Phóca

Religious Education Policy

Polasaí Oideachais Reiligiúin

Safety, Health & Welfare Policy

Polasaí Sabháilteachta, Sláinte & Leasa

SEN Policy

Polasaí RSO

Substance Use/Misuse Policy

Whole School Guidance

Plean Treorach Uile Scoile

Open Night
No events found
Leanaigí Sinn
03-Bealt-2022
Campa atá á eagrú ag an Ollscoil Luimnigh d'éinne le suim an samhradh seo
14-Már-2022
Tá LHC páirteach anois sa scéim One Good School
03-Már-2022
1ú- 17ú Márta
Cnoc na Labhras, Luimneach, V94CR26, Éire.
061 313 636
Uimhir Rolla: 64270P
© 2023 Laurel Hill Coláiste FCJ