Laurel Hill Coláiste FCJ
Meánscoil lán-Ghaeilge do chailíní i Luimneach

Obair Dheonach / Volunteer Work

Obair Dheonach / Volunteer Work

Obair Dheonach

Tugaimid deis do scoláirí níos mó a fháil amach fúthu féin trí Obair Dheonach a dhéanamh, uair sa tseachtain. Seo obair in eagraíocht charthanach a dhéanann obair ar son dhaoine eile. Cuidíonn na scoláirí amach san eagraíocht neamhbhrabúis atá i gceist. m.sh. san Ionad Lae, eagraíochtaí a thugann cabhair d’ainmhithe, siopaí carthanacha, teach súip, teach altranais, Friends of the Elderly etc

Caitheann na scoláirí gach iarnóin Dé Máirt ag obair in eagraíochtaí charthanachta nó deonacha. Tugann an deis iontach seo tuiscint níos fearr do na scoláirí ar an obair a dhéanann na heagraíochtaí sin chun sochaí níos cóire a spreagadh. Go minic leanann na daltaí ar aghaidh ag cabhrú san eagraíocht agus is féidir leo an obair sin a chur le Gradam An Gaisce.

Iarrtar ar dhaltaí a gcuid taithí oibre féin a eagrú agus mar gheall ar sin molaimid dár scoláirí chun tús a chur leis an bprióseas seo chomh luath agus is féidir leo.

Volunteeer Work/Social Placement

We give our students the opportunity to learn more about themselves through volunteer work, which takes place once a week.This involves working in a volunteer organisation that works for other people. Non-profit organisations such as Day Centres, animal shelters, charity shops, soup kitchens etc.

The students spend every Tuesday afternoon working in voluntary or charitable organisations. This great opportunity gives the students a better understanding of the work being carried out by these organisations to help create a better society. Often students carry on volunteering in the organisation and they can use the experience for the Gaisce Awards.

D.Fómh 24
2019
Turas go Munich
D.Fómh 28
2019
Briseadh Lár Téarma
Samh 07
2019
Bl. 1 Cork Pops
Samh 11
2019
Scrúduithe Tearma 1 Bl. 6 & 3
Leanaigí Sinn
21-D.Fómh-2019
2 scoláirí mar ionadaí ar an bhfoireann!
16-D.Fómh-2019
Comhghairdeas ollmhór do Jenna Ní Shlatara agus foireann peile na hÉireann U/17
30-M.Fómh-2019
Bhí Laurel Hill Coláiste FCJ ainmnithe mar an scoil is fearr sa tír don seiú bhliain i ndiaidh a chéile de réir an Sunday Times.
Cnoc na Labhras, Luimneach, V94CR26, Éire.
061 313 636
Uimhir Rolla: 64270P
© 2019 Laurel Hill Coláiste FCJ