Laurel Hill Coláiste FCJ
Meánscoil lán-Ghaeilge do chailíní i Luimneach

Ráiteas Misiún & Sainmheon / Mission Statement & Ethos

Ráiteas Misiún & Sainmheon / Mission Statement & Ethos

Ráiteas Misiún

Is scoil dheonach, Chaitliceach, dara leibhéal do chailíní amháin í Laurel Hill Coláiste FCJ agus is trí mheán na Gaeilge a dhéantar an teagasc. Is é ár misean oideachas leathan, cothroime a sholáthar a chothaíonn forbairt acadúil, spioradálta, phearsanta agus cruthaíoch an duine aonair, i dtimpeallacht chomhbhách όmόsach.

Tá na rudaí seo a leanas i gceist inár bhfís don scoil:

 • Tá fíor thábhacht ag baint le luachanna Criostaí.
 • Tá tuiscint láidir ar an bpobal le brath.
 • Baintear féinmheas agus féinluach an uile dhuine amach
 • Cuirtear oideachas ar na daltaí ionas go mbeidh siad ina saoránaigh freagracha.
 • Príomhimní is ea meas a bheith ar an timpeallacht.
 • Spreagtar an eitic a bhaineann le hobair chrua.
 • Cothaítear teanga, oidhreacht agus cultúr na Gaeilge.
 • Baintear amach sár mhaithas acadúil agus oideachais.
 • Is é aidhm na scoile comhoibriú le tuismitheoirí i gcothú forbairt iomlán agus chothromaithe an uile dhalta.

Mission Statement

Laurel Hill Coláiste FCJ is a Catholic Voluntary Secondary School for girls, where Irish is the medium of instruction. Our mission is to provide a broad, balanced, education which fosters the academic, spiritual, personal and creative development of each individual, in a respectful and caring environment.

Our vision for the school is that it be a place where:

 • Christian values are of paramount importance
 • A strong sense of community prevails
 • The self-esteem and self-worth of each person is realised
 • Students are educated for responsible citizenship
 • Respect for the environment is of primary concern
 • The ethic of hard work is encouraged.
 • The Irish language, heritage and culture are promoted
 • Academic and educational excellence is attainable.
 • The aim of our school is to co-operate with parents in fostering the full and balanced development of each student.
Aib 06
2020
Saoire na Cásca
Bealt 11
2020
TY Taithí Oibre
Bealt 29
2020
Saoire an tSamhraidh
Leanaigí Sinn
03-Aib-2020
Easter message from Príomhoide Gníomhach / Acting Principal
03-Aib-2020
Easter prayers from the FCJ sisters
30-Már-2020
Today is the FCJ Bicentenary Day - Sr Teresa and Sr Geraldine have prepared special prayers for the whole school community.
Cnoc na Labhras, Luimneach, V94CR26, Éire.
061 313 636
Uimhir Rolla: 64270P
© 2020 Laurel Hill Coláiste FCJ