Laurel Hill Coláiste FCJ
Meánscoil lán-Ghaeilge do chailíní i Luimneach

Foireann na Scoile / School Staff

Foireann na Scoile / School Staff

Príomhoide (Principal): Úna Uí Ghríofa

Leas Príomhoide (Deputy Principal): Norma Ní Luinneacháin

Alison Phelan Fraincis French
Aoife Ní Choileáin Bearla, Oid. Reililgiúnach English, Religion
Bairbre Ní Chathasaigh Ealaín Art
Caroline Ní Chlúmháin Eolaíocht, Ceimic, IT Science, Chemistry IT

Catherine O'Donnell

Bearla, Oid. Reiligiúnach English, Religion

Clár Uí Arrachtáin

Gaeilge, Eac. Bhaile, OId. Reiligiúnach Irish, Home-Economics, Religion

Denise Uí Ruáin

Eac. Bhaile, Oid. Reiligiúnach Home-Economics, Religion
Eileen O' Connor Fraincis French
Jennifer Ní hÍcí Tíreolaíocht Geography
Treoirchomhairleoir, Oid. Sláinte, Bearla Guidance Counsellor, Health Ed. English
Kay Bhreatnach Gaeilge, OSSP, Tíreolas Irish, OSSP, Geography
Keely Cantrell Corpoideachas PE
Lisa Ní Néill Staidéar Gnó Business

Lorna Ní Bhroin

(TY Co-ordinator

Ceol, Gaeilge Music, Irish
Máire Ní Riordáin Mata, Gaeilge Maths, Irish
Máiréad Ní Áinle Staidéar Gnó, Business Studies,
Marinella Ní Reachtaire Fraincis, Stair, Bearla French, History, English
Michael Breen Gaeilge OSSP Irish CSPE
Meabh Nic Conmara Mata Maths
Orla Reidy Mata Maths
Rachel Real Béarla English
Seosaimhín Uí Shuibhne Eolaíocht, Oid.Reiligiúnach, Bitheolaíocht Science, Religion,Biology
Shellie Galligan Eolaíocht, Bitheolaíocht Oid. Reiligiúnach Science, Biology, Religion
Sinéad Nic Cumhaill Gaeilge, Oid. Reiligiúnach Irish, Religion
Siobhán O’Connor Fraincis, Spáinnis, Gearmáinis French, Spanish, German
Sorcha Ní Dhea Fisic, Mata, Ceimic Physic, Maths, Chemistry
Sorcha Ní Domhnaigh PE, Gaelige PE, Irish
Valerie Ní Shéaghdha Gaeilge, Stair Irish, History
Cúram Tréadach Pastoral Care
Gráinne Forde Rúnaí Secretary
Catherine Guinane Téicneoir Saotharlainne Lab Technician
Radek Urniaz Airíoch Care-taker
Emer Frawley Cuntais Scoile School Accounts
Ann Nix / Jennifer Hickey/ Catherine Guinane Staidéar tar éis scoile After school study

Open Night
No events found
Leanaigí Sinn
03-Bealt-2022
Campa atá á eagrú ag an Ollscoil Luimnigh d'éinne le suim an samhradh seo
14-Már-2022
Tá LHC páirteach anois sa scéim One Good School
03-Már-2022
1ú- 17ú Márta
Cnoc na Labhras, Luimneach, V94CR26, Éire.
061 313 636
Uimhir Rolla: 64270P
© 2023 Laurel Hill Coláiste FCJ