Laurel Hill Coláiste FCJ
Meánscoil lán-Ghaeilge do chailíní i Luimneach

Foireann na Scoile / School Staff

Foireann na Scoile / School Staff

Príomhoide (Principal): Aedín Ní Bhriain
Príomhoide Tánaisteach (Vice-Principal): Norma Ní Luinneacháin – Tíreolas & OSSP (Geography and CSPE)

Alison Phelan Fraincis French
Aoife Ní Choileáin Gaeilge, Bearla, OSSP, Oid. Sláinte Irish, English, CSPE, Health Ed.
Bairbre Ní Chathasaigh Ealaín Art
Bríd Ní Thuama Gaeilge, Stair, OSSP, Tíreolas Irish, History, CSPE, Geography
Cáit Ní Uaine Eolaíocht, Bitheolaíocht, Ceimic Science, Biology, Chemistry
Catherine Guinane Téicneoir Saotharlainne Lab Technician

Catherine O’Donnell (TY Programme Co-ordinator)

Béarla, Oid. Reiligiúnach English, Religion
Clár Uí Arrachtáin (AP 2) Gaeilge, Eac. Bhaile, Oid. Reiligiúnach Irish, Home-Economics, Religion
Darina Ní Dhroma Mata, IT Maths, IT
Deirdre Powell Rúnaí Secretary
Denise Uí Ruáin Eac. Bhaile, Oid. Reiligiúnach, Oid. Sláinte Home-Economics, Religion, Health Ed.
Dorothy Edmonds Treoirchomhairleoir, Oid. Reiligiúnach, Oid. Sláinte Guidance Counsellor, Religion, Health Ed.
Emer Frawley Cuntais Scoile School Accounts
Gráinne Forde Rúnaí Secretary
Jacob Ó Lachtáin Mata, Corpoideachas Maths, PE
Joann McEvilly Treoirchomhairleoir, Oid.Reiligiúnach, Oid. Sláinte Guidance Counsellor, Religion, Health Ed.
Katie Chapple Béarla, Oid. Reiligiúnach English, Religion
Kay Bhreatnach Gaeilge, Tíreolas, OSSP Irish, Geography, CSPE
Keely Cantrell (AP 2) Corpoideachas PE
Lisa Ní’ Néill Mata, Gnó, IT Maths, Business, IT
Máire Ní Riordáin Mata, Gaeilge Maths, Irish
Máiréad Ní Áinle (AP 1) Staidéar Gnó, Eacnamaíocht Business Studies, Economics
Marinella Ní Reachtaire (AP 2) Fraincis, Stair French, History
Micheál Mac Donnchadha (AP 2) Eolaíocht, Fisic, Mata, IT Science, Physics, Maths, IT
Miriam de Brún Staidéar tar éis scoile After school study
Noelle Ní Chuilinn Fraincis, Gaeilge, Oideachas Sláinte French, Irish, Health Ed.
Orla Colgan (AP 1) Ceol Music
Orla Ni Riada Mata, OSSP Maths, CSPE
Pat Griffin Airíoch Care-taker
Rachel Real Béarla, IT English, IT
Seosaimhín Uí Shuibhne (AP 1) Eolaíocht, Oid.Reiligiúnach, Ceimic, Bitheolaíocht Science, Religion, Chemistry, Biology
Sinéad Nic Cumhaill (AP 2) Gaeilge, Foilsitheoireacht Irish, Publishing
Siobhán O’Connor (AP 1) Fraincis, Spáinnis, Gearmáinis French, Spanish, German
Sorcha Ní Dheá Bitheolaíocht, Eolaíocht Biology, Science
Sr. Geraldine Lennon FCJ Cúram Tréadach Pastoral Care
Valerie Ní Shéaghdha Gaeilge, Stair, Tíreolas Irish, History, Geography

Samh 11
2019
Scrúduithe Tearma 1 Bl. 6 & 3
Samh 11
2019
Seachtain Eolaíochta
Samh 18
2019
JCT Lá Foirne
Samh 19
2019
JCT Lá Foirne
Leanaigí Sinn
13-Samh-2019
D'eagraigh rang SOLAS bailiúchán boscaí bróga ar son páistí bochta.
06-Samh-2019
Cumann Gaelach agus scéim “Cairde Cainte”
Cnoc na Labhras, Luimneach, V94CR26, Éire.
061 313 636
Uimhir Rolla: 64270P
© 2019 Laurel Hill Coláiste FCJ