Laurel Hill Coláiste FCJ
Meánscoil lán-Ghaeilge do chailíní i Luimneach

Foireann na Scoile / School Staff

Foireann na Scoile / School Staff

Príomhoide (Principal): Aedín Ní Bhriain
Príomhoide Tánaisteach (Vice-Principal): Norma Ní Luinneacháin – Tíreolas & OSSP (Geography and CSPE)

Alison Phelan Fraincis French
Aoife Ní Choileáin Gaeilge, Bearla, OSSP, Oid. Sláinte Irish, English, CSPE, Health Ed.
Bairbre Ní Chathasaigh Ealaín Art
Bríd Ní Thuama Gaeilge, Stair, OSSP, Tíreolas Irish, History, CSPE, Geography
Cáit Ní Uaine Eolaíocht, Bitheolaíocht, Ceimic Science, Biology, Chemistry
Catherine Guinane Téicneoir Saotharlainne Lab Technician

Catherine O’Donnell (TY Programme Co-ordinator)

Béarla, Oid. Reiligiúnach English, Religion
Clár Uí Arrachtáin (AP 2) Gaeilge, Eac. Bhaile, Oid. Reiligiúnach Irish, Home-Economics, Religion
Darina Ní Dhroma Mata, IT Maths, IT
Deirdre Powell Rúnaí Secretary
Denise Uí Ruáin Eac. Bhaile, Oid. Reiligiúnach, Oid. Sláinte Home-Economics, Religion, Health Ed.
Dorothy Edmonds Treoirchomhairleoir, Oid. Reiligiúnach, Oid. Sláinte Guidance Counsellor, Religion, Health Ed.
Emer Frawley Cuntais Scoile School Accounts
Gráinne Forde Rúnaí Secretary
Jacob Ó Lachtáin Mata, Corpoideachas Maths, PE
Joann McEvilly Treoirchomhairleoir, Oid.Reiligiúnach, Oid. Sláinte Guidance Counsellor, Religion, Health Ed.
Katie Chapple Béarla, Oid. Reiligiúnach English, Religion
Kay Bhreatnach Gaeilge, Tíreolas, OSSP Irish, Geography, CSPE
Keely Cantrell (AP 2) Corpoideachas PE
Lisa Ní’ Néill Mata, Gnó, IT Maths, Business, IT
Máire Ní Riordáin Mata, Gaeilge Maths, Irish
Máiréad Ní Áinle (AP 1) Staidéar Gnó, Eacnamaíocht Business Studies, Economics
Marinella Ní Reachtaire (AP 2) Fraincis, Stair French, History
Micheál Mac Donnchadha (AP 2) Eolaíocht, Fisic, Mata, IT Science, Physics, Maths, IT
Miriam de Brún Staidéar tar éis scoile After school study
Noelle Ní Chuilinn Fraincis, Gaeilge, Oideachas Sláinte French, Irish, Health Ed.
Orla Colgan (AP 1) Ceol Music
Orla Ni Riada Mata, OSSP Maths, CSPE
Pat Griffin Airíoch Care-taker
Rachel Real Béarla, IT English, IT
Seosaimhín Uí Shuibhne (AP 1) Eolaíocht, Oid.Reiligiúnach, Ceimic, Bitheolaíocht Science, Religion, Chemistry, Biology
Sinéad Nic Cumhaill (AP 2) Gaeilge, Foilsitheoireacht Irish, Publishing
Siobhán O’Connor (AP 1) Fraincis, Spáinnis, Gearmáinis French, Spanish, German
Sorcha Ní Dheá Bitheolaíocht, Eolaíocht Biology, Science
Sr. Geraldine Lennon FCJ Cúram Tréadach Pastoral Care
Valerie Ní Shéaghdha Gaeilge, Stair, Tíreolas Irish, History, Geography

Aib 06
2020
Saoire na Cásca
Bealt 11
2020
TY Taithí Oibre
Bealt 29
2020
Saoire an tSamhraidh
Leanaigí Sinn
03-Aib-2020
Easter message from Príomhoide Gníomhach / Acting Principal
03-Aib-2020
Easter prayers from the FCJ sisters
30-Már-2020
Today is the FCJ Bicentenary Day - Sr Teresa and Sr Geraldine have prepared special prayers for the whole school community.
Cnoc na Labhras, Luimneach, V94CR26, Éire.
061 313 636
Uimhir Rolla: 64270P
© 2020 Laurel Hill Coláiste FCJ