Laurel Hill Coláiste FCJ
Meánscoil lán-Ghaeilge do chailíní i Luimneach

Foireann na Scoile / School Staff

Foireann na Scoile / School Staff

Príomhoide (Principal): Úna Uí Ghríofa
Príomhoide Tánaisteach (Vice-Principal): Norma Ní Luinneacháin

Alison Phelan Fraincis French
Aoife Ní Choileáin Bearla, Oid. Reililgiúnach English, Religion
Bairbre Ní Chathasaigh Ealaín Art
Caroline Ní Chlúmháin Eolaíocht, Ceimic, IT Science, Chemistry IT

Denise Uí Ruáin (TY Programme Co-ordinator)

Eac. Bhaile, Oid. Reiligiúnach Home-Economics, Religion
Clár Uí Arrachtáin (AP 2) Gaeilge, Eac. Bhaile, Oid. Reiligiúnach Irish, Home-Economics, Religion
Cathal Whelan Mata Maths
Joann McEvilly Treoirchomhairleoir, Oid. Sláinte, Bearla Guidance Counsellor, Health Ed. English
Caroline Glynn Treoirchomhairleoir, Oid. Sláinte, Bearla Guidance Counsellor, Health Ed. English
Jacob Ó Lachtáin Mata, Corpoideachas, Grafaicí Technial Maths, PE, Technical Graphics
Katie Chapple Béarla, Oid. Reiligiúnach English, Religion
Kay Bhreatnach Gaeilge, OSSP, Tíreolas Gaeilge, OSSP, Tíreolas
Keely Cantrell (AP 2) Corpoideachas PE
Lisa Ní’ Néill Mata, Gnó,Eacnamaíocht Maths, Business, Economics
Máire Ní Riordáin Mata, Gaeilge Oid. Reiligiúnach Maths, Irish, Religion
Máiréad Ní Áinle (AP 1) Staidéar Gnó, Business Studies,
Marinella Ní Reachtaire (AP 2) Fraincis, Stair, Bearla French, History, English
Noelle Ní Chuilinn Fraincis, Gaeilge, Oideachas Sláinte, Yoga French, Irish, Health Ed. Yoga
Lorna Ní Bhrion Ceol, Gaeilge Music, Irish
Orla Ni Riada Mata, OSSP Maths, CSPE
Rachel Real Béarla English
Seosaimhín Uí Shuibhne (AP 1) Eolaíocht, Oid.Reiligiúnach, Bitheolaíocht Science, Religion,Biology
Sinéad Nic Cumhaill (AP 2) Gaeilge, Oid. Reiligiúnach Irish, Religion
Siobhán O’Connor (AP 1) Fraincis, Spáinnis, Gearmáinis French, Spanish, German
Sorcha Ní Dheá Fisic, Mata, Eolaíocht, IT Oid. Reiligiúnach Physic, Maths, Science, IT, Religion
Valerie Ní Shéaghdha Gaeilge, Stair Irish, History
Éamon Ó Corcráin PE, Gaelige PE, Irish
Eileen O' Connor Fraincis French
Catherine O'Donnell Bearla, Oid. Reiligiúnach English, Religion
Shellie Galligan Eolaíocht, Bitheolaíocht Oid. Reiligiúnach Science, Biology, Religion
Jennifer Ní hÍcí Tíreolaíocht Geography
Darragh Greene Maoirseacht Supervision
Sr. Geraldine Lennon FCJ Cúram Tréadach Pastoral Care
Sr. Teresa Lucas FCJ Cúram Tréadach Pastoral Care
Gráinne Forde Rúnaí Secretary
Catherine Guinane Téicneoir Saotharlainne Lab Technician
Pat Griffin Airíoch Care-taker
Emer Frawley Cuntais Scoile School Accounts
Ann Nix / Jennifer Hickey Staidéar tar éis scoile After school study

Aib 30
2021
Deireadh Seachtaine Fada
Bealt 19
2021
Scrúduithe TY
Meith 01
2021
Scrúduithe Bl. 5 & 1
Meith 04
2021
Saoire an tSamhraidh
Leanaigí Sinn
22-D.Fómh-2020
Laurel Hill Coláiste Open Day 2020
26-Meith-2020
Laurel Hill Coláiste FCJ welcomes our new Principal
26-Aib-2020
Sr. Geraldine & Sr. Teresa wish to assure you that we have been keeping you & your families in our prayers over Easter, and we share here a prayer for hope as we begin this new week.
Cnoc na Labhras, Luimneach, V94CR26, Éire.
061 313 636
Uimhir Rolla: 64270P
© 2021 Laurel Hill Coláiste FCJ