Laurel Hill Coláiste FCJ
Meánscoil lán-Ghaeilge do chailíní i Luimneach

Réamhrá IB / TY Introduction

Réamhrá IB / TY Introduction

Réamhrá ón gComhordaitheoir

Is aoibhinn liom mo ról mar chomh-ordaitheoir na hIdirbhliana. Tá an t-ádh linn an chlár seo a chur ar fáil dár ndaltaí. Chuireamar tús leis an gClár sa bhliain 2013 i Laurel Hill Coláiste FCJ, agus ó shin i leith tá sé ag dul ó neart go neart. Gach bliain, cuirimid clár bríomhar agus nuálach le chéile agus feicimid an difríocht a dhéanann sé i bhforbairt na scoláirí. Ár bport nó mantra ná "an méid a chuireann tú isteach a fhaigheann tú amach" agus is fíor é. Bíonn deis ag na cailíní triail a bhaint as ábhair difriúla agus páirt a ghlacadh i gceardlanna cosúil le féinchosaint, óráidíocht phoiblí, yoga, líníocht theicniúil, srl. Cuireann an clár seo deiseanna agus dúshlán luachmhar os a gcomhair agus tugann sé deis dóibh aibíocht a fhorbairt roimh na hArdteistméireacht & níos déanaí sa saol oibre. Leis an bhfás agus leis an bhforbairt atá tagtha ar an gcúrsa le roinnt blianta anuas, níl aon amhras faoi ach go mbíonn bliain speisialta i gceist, atá an-luachmhar dos na cailíní, a bhaineann taitneamh agus táirbhe as an gclár seo.

In. Ní Dhónaill

I thoroughly enjoy my role as TY co-ordinator. We are very lucky to be able to offer this course to our students. We first established this course in our school in 2013 and has been going from strength to strength ever since. Every year we put together a very comprehensive and innovative programme and we see the difference it makes in the development of our students. Our mantra is “What you put in, you get out” and this is very true. The girls get the opportunity to try different subjects and partake in various workshops including self-defence, public speaking, yoga, technical drawing etc. This programme offers valuable opportunities and challenges to our students and gives them an opportunity to mature before the Leaving Certificate and later in their working lives. With the growth and development of the course over the years, there no doubt that it a special and valuable year for the students, who enjoy and benefit greatly from this course.

An Fhoireann

Comhordaitheoir na Idirbhliana:  Catherine Ní Dhónaill

Coiste na hIdirbhliana

Catherine Ní Dhónaill (Comh-ordaitheoir)

Aedín Ní Bhriain

Norma Ní Luinneacháin

Bríd Ní Thuama

Lisa Ní Néill

Denise Uí Ruáin

Micheál Mac Donnchadha

Oibríonn muid le chéile chun cúrsa éifeachtach, cuimsitheach, taitneamhach, fuinniúil, gníomhach agus spleodrach a chuir os comhair ár scoláirí na hdIirbhliana.

Rangmhúinteoirí 2018/2019:

  • Jacob Ó Lachtáin (Solas)
  • Micheál Mac Donnachadh (Anam)
  • Denise Uí Ruáin (Cuisle)

Ráiteas Misin na hIdirbhliana

“Forbairt phearsanta, shóisialta, ghairme agus oideachasúil na scoláirí a chur chun cinn agus iad a ullmhú dá ról mar bhaill neamhspleácha, rannpháirteacha sa tsochaí”(An Roinn Oideachas, Treoirlínte don Idirbhliain 1994/1995 )

“To promote the personal, social, educational and vocational development of pupils and to prepare them for their role as autonomous, participative, and responsible members of society”. (Dept. of Education, TY Guidelines 1994/1995)

Roinnt tagairtí faoin Idirbhliain

"TY students are more likely to be educationally adventurous. They are more likely to retain subjects at higher level, to move from Ordinary to Higher Level and from Foundation to Ordinary Level. They are more likely to take up subjects which they had not taken up before."

(NCCA Final Report 1999)

"There is growing anecdotal evidence that students who have taken the TY programme are more self -reliant learners when they enter thirdlevel education than their peers"

(Commission on the Points System, Final Report and Recommendations)

Open Night
No events found
Leanaigí Sinn
03-Bealt-2022
Campa atá á eagrú ag an Ollscoil Luimnigh d'éinne le suim an samhradh seo
14-Már-2022
Tá LHC páirteach anois sa scéim One Good School
Cnoc na Labhras, Luimneach, V94CR26, Éire.
061 313 636
Uimhir Rolla: 64270P
© 2024 Laurel Hill Coláiste FCJ