Laurel Hill Coláiste FCJ
Meánscoil lán-Ghaeilge do chailíní i Luimneach

Bord Bainistíochta / Board of Management

Bord Bainistíochta / Board of Management

Bord Bainistaíochta (Board of Management - BOM)

Céard a dhéanann muid?

ról lárnach ag an mBord Bainistíochta inár scoil. Is é an Bord Bainistíochta an ghrúpa daoine atá ainmnithe ag an bPátrún atá mar chúram acu rialú díreach na scoile. Tá mar dhualgas ag ár mBord, múinteoirí a cheapadh, comhfhreagras a dhéanamh leis an Roinn Oideachais agus Eolaíochta agus deimhin a dhéanamh de go bhfuil na rialacha náisiúnta maidir le hiar-bhunscoileanna á gcomhlíonadh.

Cé muid?

Tá sé mar aidhm ag an mBord éiteas Gaelach na scoile a chaomhnú agus a fhorleathnú agus tiomantas na dtuismitheoirí do ghnóthaí na coláiste a éascú, mar aon le cumann éifeachtach tuismitheoirí a chur á reáchtáíl.

 • Cathaoirleach: Ciarán McMahon
 • Rúnaí: Úna Uí Ghríofa (Principal)
 • Baill den Bhord;
  • Ainmní na hIontaobhaithe – Pierce McGann
  • Ainmní na hIontaobhaithe – Deirdre Heslin
  • Ainmní na hIontaobhaithe – Brendan Ryan
  • Ainmní na dTuismitheoirí – Audrey Browne
  • Ainmní na dTuismitheoirí – Mark Murphy
  • Ainmní na Múinteoirí – Valerie Ní Sheaghadha
  • Ainmní na Múinteoirí – Lorna Ní Bhroin

Board of Management - BOM

What do we do?

The Board of Managementhas a pivotal role in our school. The BOM is the group of people charged with the direct governance of the school and the promotion of the school ethos. The Board ensures that the school abides by the Rules for National Schools. The Board of Management aims to maintain the distinctive ethos of Laurel Hill Coláiste FCJ as a centre of learning and culture dedicated to the development of each student in its care.

Who are we?

The BOM aims to facilitate and promote commitment by the parents to the affairs of the school and the functioning of an effective parent's association. The current Board of Management of Laurel Hill Coláiste FCJ is as follows;

 • Chairperson – Ciarán Mc Mahon
 • Secretary to the Board – Úna Uí Ghríofa (Principal)
 • Members of the Board:
  • Trustee rep – Pierce McGann
  • Trustee rep – Deirdre Heslin
  • Trustee rep – Brendan Ryan
  • Parents’ rep – Audrey Browne
  • Parents’ rep – Mark Murphy
  • Teachers’ rep – Valerie Ní Sheaghadha
  • Teachers’ rep – Lorna Ní Bhroin
Open Night
No events found
Leanaigí Sinn
03-Bealt-2022
Campa atá á eagrú ag an Ollscoil Luimnigh d'éinne le suim an samhradh seo
14-Már-2022
Tá LHC páirteach anois sa scéim One Good School
03-Már-2022
1ú- 17ú Márta
Cnoc na Labhras, Luimneach, V94CR26, Éire.
061 313 636
Uimhir Rolla: 64270P
© 2024 Laurel Hill Coláiste FCJ