Laurel Hill Coláiste FCJ
Meánscoil lán-Ghaeilge do chailíní i Luimneach

Bord Bainistíochta / Board of Management

Bord Bainistíochta / Board of Management

Bord Bainistaíochta (Board of Management - BOM)

Céard a dhéanann muid?

ról lárnach ag an mBord Bainistíochta inár scoil. Is é an Bord Bainistíochta an ghrúpa daoine atá ainmnithe ag an bPátrún atá mar chúram acu rialú díreach na scoile. Tá mar dhualgas ag ár mBord, múinteoirí a cheapadh, comhfhreagras a dhéanamh leis an Roinn Oideachais agus Eolaíochta agus deimhin a dhéanamh de go bhfuil na rialacha náisiúnta maidir le hiar-bhunscoileanna á gcomhlíonadh.

Cé muid?

Tá sé mar aidhm ag an mBord éiteas Gaelach na scoile a chaomhnú agus a fhorleathnú agus tiomantas na dtuismitheoirí do ghnóthaí na coláiste a éascú, mar aon le cumann éifeachtach tuismitheoirí a chur á reáchtáíl.

 • Cathaoirleach: Mr. Eoghan Prendergast
 • Rúnaí: Aedín Ní Bhriain (Principal)
 • Baill den Bhord;
  • Ionadaí na hIontaobhaithe – Mr. Pádraig Ó Broin
  • Ionadaí na hIontaobhaithe – Ms. Mary Sadlier
  • Ionadaí na hIontaobhaithe – Mr. Paul Foley
  • Ionadaí na dTuismitheoirí – Ms. Helen Carmody
  • Ionadaí na dTuismitheoirí – Mr. Mark Murphy
  • Ionadaí na Múinteoirí – Ms. Valerie Ní Sheaghadha
  • Ionadaí na Múinteoirí – Mr. Mícheál Mac Donnchadha

Board of Management - BOM

What do we do?

The Board of Managementhas a pivotal role in our school. The BOM is the group of people charged with the direct governance of the school and the promotion of the school ethos. The Board ensures that the school abides by the Rules for National Schools. The Board of Management aims to maintain the distinctive ethos of Laurel Hill Coláiste FCJ as a centre of learning and culture dedicated to the development of each student in its care.

Who are we?

The BOM aims to facilitate and promote commitment by the parents to the affairs of the school and the functioning of an effective parent's association. The current Board of Management of Laurel Hill Coláiste FCJ is as follows;

 • Chairperson – Mr. Eoghan Prendergast
 • Secretary to the Board – Aedín Ní Bhriain
 • Members of the Board:
  • Trustee rep – Mr. Pádraig Ó Broin
  • Trustee rep – Ms. Mary Sadlier
  • Trustee rep – Mr. Paul Foley
  • Parents’ rep – Ms. Helen Carmody
  • Parents’ rep – Mr. Mark Murphy
  • Teachers’ rep – Ms. Valerie Ní Sheaghadha
  • Teachers’ rep – Mr. Mícheál Mac Donnchadha

Samh 11
2019
Scrúduithe Tearma 1 Bl. 6 & 3
Samh 11
2019
Seachtain Eolaíochta
Samh 18
2019
JCT Lá Foirne
Samh 19
2019
JCT Lá Foirne
Leanaigí Sinn
13-Samh-2019
D'eagraigh rang SOLAS bailiúchán boscaí bróga ar son páistí bochta.
06-Samh-2019
Cumann Gaelach agus scéim “Cairde Cainte”
Cnoc na Labhras, Luimneach, V94CR26, Éire.
061 313 636
Uimhir Rolla: 64270P
© 2019 Laurel Hill Coláiste FCJ