Laurel Hill Coláiste FCJ
Meánscoil lán-Ghaeilge do chailíní i Luimneach

Gaeilge AT / Irish LC

Gaeilge AT / Irish LC

An Ghaeilge

Sraith Shínsearach

Tógann Gaeilge na hArdteistiméireachta ar an bhforbairt teanga a tharlaíonn sa tsraith shóisearach. Dírítear ar na ceithre scil teanga le go n-ullmhófar an foghlaimeoir le páirtghníomhach a ghlacadh sa saol dátheangach in a mairimid in Éirinn, agus spreagtar í lena tuairimí a fhorbairt agus a roinnt. Ullmhaítear an foghlaimeoir freisin le go mbeidh ar a cumas tabhairt faoin mbreisoideachas sa Ghaeilge, trí mheán na Gaeilge.

béaltriail, ar fiú 40% den fhormharc í, ina cuid éigeantach den mheasúnú seo. Déantar trí scil cainte eile gach foghlaimeora a mheasúnú freisin .i. an éisteacht, an léitheoireachtagus an scríobh. Caitearstaidéar a dhéanamharghnéithe de théacsannalitearthanaGaeilge ag an nGnáthleibhéalagusdéantarstaidéarníosgéirearnasaothairchéannaseo, agusarshaothairbhreise, ag an Ardleibhéal.

ARDLEIBHÉAL

  1. Beidhdhápháipéarscríofaann don leibhéalseo.
  2. Dháuair an chloig a mhairfidhpáipéar a haon * (an 20 nóiméad don scrúdúcluastuisceana san áireamh) agusmairfidhpáipéar a tríhuaireaguscúignóiméad.

An Bhéaltriail: ....................................................................................240 marc = 40% LabhairtnaGaeilge (240 marc) Scrúdúcomónta don ghnáthleibhéalagus don ardleibhéal a bheidhsabhéaltriail. Déanfartástáilarchumaslabharthaaguscumarsáide an scoláiretrímheánnaGaeilge.

Páipéar 1: .......................................................................................... 160 marc = 27% Cluastuiscint (60 marc) + Ceapadóireacht (100 marc) Scrúdófarcluastuiscintagusceapadóireachtsapháipéarseo.

Páipéar 2: .......................................................................................... 200 marc = 33% Léamhthuiscint x 2 (50 marc + 50 marc) + Prósainmnitheroghnach (30 marc) + Filíochtainmnitheroghnach (30 marc) + Litríochtbhreise (40 marc). Scrúdófarléamhthuiscintí, prósagusfilíocht an tSiollabaissapháipéarseo.

Open Night
No events found
Leanaigí Sinn
03-Bealt-2022
Campa atá á eagrú ag an Ollscoil Luimnigh d'éinne le suim an samhradh seo
14-Már-2022
Tá LHC páirteach anois sa scéim One Good School
Cnoc na Labhras, Luimneach, V94CR26, Éire.
061 313 636
Uimhir Rolla: 64270P
© 2024 Laurel Hill Coláiste FCJ