Laurel Hill Coláiste FCJ
Meánscoil lán-Ghaeilge do chailíní i Luimneach

Ráiteas Misiún & Sainmheon / Mission Statement & Ethos

Ráiteas Misiún & Sainmheon / Mission Statement & Ethos

Ráiteas Misiún

Is scoil dheonach, Chaitliceach, dara leibhéal do chailíní amháin í Laurel Hill Coláiste FCJ agus is trí mheán na Gaeilge a dhéantar an teagasc. Is é ár misean oideachas leathan, cothroime a sholáthar a chothaíonn forbairt acadúil, spioradálta, phearsanta agus cruthaíoch an duine aonair, i dtimpeallacht chomhbhách όmόsach.

Tá na rudaí seo a leanas i gceist inár bhfís don scoil:

 • Tá fíor thábhacht ag baint le luachanna Criostaí.
 • Tá tuiscint láidir ar an bpobal le brath.
 • Baintear féinmheas agus féinluach an uile dhuine amach
 • Cuirtear oideachas ar na daltaí ionas go mbeidh siad ina saoránaigh freagracha.
 • Príomhimní is ea meas a bheith ar an timpeallacht.
 • Spreagtar an eitic a bhaineann le hobair chrua.
 • Cothaítear teanga, oidhreacht agus cultúr na Gaeilge.
 • Baintear amach sár mhaithas acadúil agus oideachais.
 • Is é aidhm na scoile comhoibriú le tuismitheoirí i gcothú forbairt iomlán agus chothromaithe an uile dhalta.

Mission Statement

Laurel Hill Coláiste FCJ is a Catholic Voluntary Secondary School for girls, where Irish is the medium of instruction. Our mission is to provide a broad, balanced, education which fosters the academic, spiritual, personal and creative development of each individual, in a respectful and caring environment.

Our vision for the school is that it be a place where:

 • Christian values are of paramount importance
 • A strong sense of community prevails
 • The self-esteem and self-worth of each person is realised
 • Students are educated for responsible citizenship
 • Respect for the environment is of primary concern
 • The ethic of hard work is encouraged.
 • The Irish language, heritage and culture are promoted
 • Academic and educational excellence is attainable.
 • The aim of our school is to co-operate with parents in fostering the full and balanced development of each student.
Open Night
No events found
Leanaigí Sinn
03-Bealt-2022
Campa atá á eagrú ag an Ollscoil Luimnigh d'éinne le suim an samhradh seo
14-Már-2022
Tá LHC páirteach anois sa scéim One Good School
Cnoc na Labhras, Luimneach, V94CR26, Éire.
061 313 636
Uimhir Rolla: 64270P
© 2024 Laurel Hill Coláiste FCJ