Laurel Hill Coláiste FCJ
Meánscoil lán-Ghaeilge do chailíní i Luimneach

Ráiteas Misiún & Sainmheon / Mission Statement & Ethos

Ráiteas Misiún & Sainmheon / Mission Statement & Ethos

Ráiteas Misiún

Is scoil dheonach, Chaitliceach, dara leibhéal do chailíní amháin í Laurel Hill Coláiste FCJ agus is trí mheán na Gaeilge a dhéantar an teagasc. Is é ár misean oideachas leathan, cothroime a sholáthar a chothaíonn forbairt acadúil, spioradálta, phearsanta agus cruthaíoch an duine aonair, i dtimpeallacht chomhbhách όmόsach.

Tá na rudaí seo a leanas i gceist inár bhfís don scoil:

 • Tá fíor thábhacht ag baint le luachanna Criostaí.
 • Tá tuiscint láidir ar an bpobal le brath.
 • Baintear féinmheas agus féinluach an uile dhuine amach
 • Cuirtear oideachas ar na daltaí ionas go mbeidh siad ina saoránaigh freagracha.
 • Príomhimní is ea meas a bheith ar an timpeallacht.
 • Spreagtar an eitic a bhaineann le hobair chrua.
 • Cothaítear teanga, oidhreacht agus cultúr na Gaeilge.
 • Baintear amach sár mhaithas acadúil agus oideachais.
 • Is é aidhm na scoile comhoibriú le tuismitheoirí i gcothú forbairt iomlán agus chothromaithe an uile dhalta.

Mission Statement

Laurel Hill Coláiste FCJ is a Catholic Voluntary Secondary School for girls, where Irish is the medium of instruction. Our mission is to provide a broad, balanced, education which fosters the academic, spiritual, personal and creative development of each individual, in a respectful and caring environment.

Our vision for the school is that it be a place where:

 • Christian values are of paramount importance
 • A strong sense of community prevails
 • The self-esteem and self-worth of each person is realised
 • Students are educated for responsible citizenship
 • Respect for the environment is of primary concern
 • The ethic of hard work is encouraged.
 • The Irish language, heritage and culture are promoted
 • Academic and educational excellence is attainable.
 • The aim of our school is to co-operate with parents in fostering the full and balanced development of each student.
Samh 18
2019
JCT Lá Foirne
Samh 19
2019
JCT Lá Foirne
Samh 21
2019
Aifreann ar son na Marbh
Samh 25
2019
Scrúduithe Tearma 1 Bl. 5 & 2
Leanaigí Sinn
13-Samh-2019
D'eagraigh rang SOLAS bailiúchán boscaí bróga ar son páistí bochta.
06-Samh-2019
Cumann Gaelach agus scéim “Cairde Cainte”
Cnoc na Labhras, Luimneach, V94CR26, Éire.
061 313 636
Uimhir Rolla: 64270P
© 2019 Laurel Hill Coláiste FCJ