Laurel Hill Coláiste FCJ
Meánscoil lán-Ghaeilge do chailíní i Luimneach

Tíreolas AT / Geography LC

Tíreolas AT / Geography LC

Tíreolas na hArdteistiméireachta

Cuirtear an siollabas iláthair ibhfoirm croí réimsí ,réimsí tofa, réimsí roghnacha staidéir. Ba cheart go rithfeadh forbairt scileanna tíreolaíochta tríd an múinteoireacht agus tríd an bhfoghlaim ar fud gach gné den siollabas, de réir mar is cuí.

Aonaid Staidéir Ardleibhéal:

Ní mór do dhaltaí ardleibhéil staidéar a dhéanamh ar na haonaid seo a leanas:

Croí-aonad 1 Patrúin agus próisis sa chomhshaol fisiceach

Croí-aonad 2 Tíreolaíocht réigiúnach

Croí-aonad 3 Imscrúdú tíreolaíochta agus scileanna tíreolaíochta. Is fiú 20% de na marcanna iomlán é

Toghaonad 4 Patrúin agus próisis i ngníomhaíochtaí geilleagracha

Toghaonad 5 Patrúin agus próisis i gcomhshaol an duine ngníomhaíochtaí geilleagracha

Roghaonad 6 Idirspleáchas domhanda

Roghaonad 7 Geo-éiceolaíocht

Roghaonad 8 Cultúr agus ionannas

Roghaonad 9 An t-atmaisféar/comhshaol na n-aigéan

Gnáthleibhéal: Níl aon ghá leis an roghaonad a dhéanamh

Open Night
No events found
Leanaigí Sinn
03-Bealt-2022
Campa atá á eagrú ag an Ollscoil Luimnigh d'éinne le suim an samhradh seo
14-Már-2022
Tá LHC páirteach anois sa scéim One Good School
03-Már-2022
1ú- 17ú Márta
Cnoc na Labhras, Luimneach, V94CR26, Éire.
061 313 636
Uimhir Rolla: 64270P
© 2024 Laurel Hill Coláiste FCJ