Laurel Hill Coláiste FCJ
Meánscoil lán-Ghaeilge do chailíní i Luimneach

Tíreolas / Geography

Tíreolas / Geography
TíreolasnaSraitheSóisearaí

The Three Strands

The new specification for JC Geography has 3 interconnected strands:

Exploring the Physical World

Exploring how we interact with the physical world

Exploring people, place & change

This strand focuses on facilitating students’ exploration of how the physical world is formed and changed. Students engage and interact with topics relating to physical geography and explore their interrelationships and any implications those topics might have on students’ lives.

This strand focuses on facilitating students’ understanding of how people interact with the physical world and the implications this might have for their lives. Students explore how we depend on, adapt, and change the physical world.

Students engage with topics related to globalisation, development, population and interdependence. They apply their knowledge and skills to explain settlement patterns, urbanisation, demographics, and human development.

The Students Learning and Assessment Journey over the 3 years:

1st Year: Students are exposed to various topics under two of the strands and will familiarise themselves with the learning outcomes of each strand. They will also develop basic geographical skills such as map reading and interpreting graphs. Students will sit regular class tests throughout the year and an exam at the end of the year.

2nd Year: Students are exposed to various topics under each strand and will familiarise themselves with the learning outcomes of each strand. Students will sit regular class tests throughout the year and an exam at the end of

Classroom-Based Assessment 1: Geography in the News

At the end of a three-week period during the second term of Year 2, students will report on an inquiry, based on a recent media source, relating to a geographical event.This structured inquiry through a response to the event may be presented in a wide range of formats and be individual or group. Topics might include weather events, tectonic activity or economic activities.

In place of a grade, students will receive a comment/descriptor on their CBA1 on their Junior Cycle Profile of Achievement -JCPA (previously Junior Certificate)

It will be reported as follows:Exceptional; Above Expectations; In Line with Expectations; Yet to Meet Expectations

3rd Year: Students are exposed to various topics under each strand and familiarise themselves with the learning outcomes of each strand. Students will sit regular class tests throughout the year as well as a Pre- Junior Cycle paper in February and the Junior Cycle exam in June.

Classroom-Based Assessment 2: Presentation

At the end of the 1st term in 3rd year, students complete a task in class (CBA 2). Students will investigate geographical aspects in a local area over a three-week period. This gives the students a fantastic opportunity to apply their knowledge, skills and understanding to real life settings while also developing their communication skills. Topics might include local industry, population studies, primary economic activities, physical geography etc.

Students will receive a descriptor on their CBA2 on their Junior Cycle Profile of Achievement -JCPA

It will be reported as follows:Exceptional; Above Expectations; In Line with Expectations; Yet to Meet Expectations

Assessment Task

After the students complete this task, they then complete an Assessment Task which is a reflective task on CBA 2 which is worth 10% of the student's final JC exam grade. This Assessment Task is assessed by the State Examinations Commission (SEC).

Final Examination

The students will sit a written exam (2hr max.) which is set and assessed by the SEC as normal. The students will sit only 1 exam paper at common level, worth 90% of their final grade.

The state examination that students sit in their subject at the end of their junior cycle will also be graded differently. Instead of A, B, C, D, E, F and NG the following descriptors will now be used:

Distinction 90 to 100 %

Higher Merit 75 to 89 %

Merit 55 to 74 %

Achieved 40 to 54 %

Partially Achieved 20 to 39 %

(not graded) 0 to 19 %

Where can I get extra information? www.curriculumonline.ie NCCA website www.examinations.ie sample papers

Idirbhliain Tíreolas

Módúl 8-10 seachtaine ag brath ar an téarma atá i gceist agus ar thaithí oibre.

Dírítear ar an ngeoeiceolaíocht atá mar ábhar roghnach i dtíreolas na hardteiste. Déantar dian-staidéir ar bhithóm éagsúla mar shampla na foraoiseacha báistí agus an fásach te. Déantar staidéar ar an idirchaidreamh idir aeráid, ithir, plandaí agus ainmhithe.

Beidh an t-eolas seo ar fáil i nótaí sa rang, ar fhíseán agus trí thaighde a dhéanamh

Beidh na daltaí ag obair i mbeirteanna agus i ngrúpaí éagsúla ó am go ham. Úsáidtear na ipads sa rang uair sa tseachtain.

Measúnú foirmiúila bheidh i gceist ag an deireadh bunaithe ar obair indibhidiúil an dalta

Measúnú Foirmiúil:

Tionscadal a sheoladh chuig an múinteoir ar sharepoint 50%

Cur i láthair powerpoint 5 nóiméad ar fhad 50%

Gheobhaidh na daltaí na torthaí seo a leanas ina dtuairisc scoile:

Ard-ghradam

Gradam

Pas

Teip

Gheobhaidh na daltaí réamhléiriú ar an Tíreolas mar ábhar don ardteistiméireacht. Tugtar seans dóibh rogha oiriúnach a phiocadh don todhcaí

Tíreolas na hArdteistiméireachta

Cuirtear an siollabas iláthair ibhfoirm croí réimsí ,réimsí tofa, réimsí roghnacha staidéir. Ba cheart go rithfeadh forbairt scileanna tíreolaíochta tríd an múinteoireacht agus tríd an bhfoghlaim ar fud gach gné den siollabas, de réir mar is cuí.

Aonaid Staidéir Ardleibhéal:

mór do dhaltaí ardleibhéil staidéar a dhéanamh ar na haonaid seo a leanas:

Croí-aonad 1 Patrúin agus próisis sa chomhshaol fisiceach

Croí-aonad 2 Tíreolaíocht réigiúnach

Croí-aonad 3 Imscrúdú tíreolaíochta agus scileanna tíreolaíochta. Is fiú 20% de na marcanna iomlán é

Toghaonad 4 Patrúin agus próisis i ngníomhaíochtaí geilleagracha

Toghaonad 5 Patrúin agus próisis i gcomhshaol an duine ngníomhaíochtaí geilleagracha

Roghaonad 6 Idirspleáchas domhanda

Roghaonad 7 Geo-éiceolaíocht

Roghaonad 8 Cultúr agus ionannas

Roghaonad 9 An t-atmaisféar/comhshaol na n-aigéan

Gnáthleibhéal: l aon ghá leis an roghaonad a dhéanamh

No events found
Leanaigí Sinn
22-D.Fómh-2020
Laurel Hill Coláiste Open Day 2020
26-Meith-2020
Laurel Hill Coláiste FCJ welcomes our new Principal
Cnoc na Labhras, Luimneach, V94CR26, Éire.
061 313 636
Uimhir Rolla: 64270P
© 2021 Laurel Hill Coláiste FCJ