Laurel Hill Coláiste FCJ
Meánscoil lán-Ghaeilge do chailíní i Luimneach

Cuireann Laurel Hill Coláiste FCJ fáilte roimh phríomhoide nua.

Laurel Hill Coláiste FCJ welcomes our new Principal
26-Meitheamh-20
Cuireann Laurel Hill Coláiste FCJ fáilte roimh phríomhoide nua.

Is cúis áthais don Bhord Banistíochta Laurel Hill Coláiste a fhógairt go bhfuil príomhoide buan ceaptha. Beidh Úna Uí Ghríofa ag glacadh leis an bpost i Mí Meán Fómhair. Tá taithí ag Bean Uí Ghríofa ar cheannaireacht scoile. Fé láthair, oibríonn sí mar phríomhoide i Meánscoil na mBráithre Chríostaí. Ráth Lúirc le trí bliain go leith. Roimhe sin, d’obirigh sí mar phríomhoide tánaisteach agus príomhoide fheidmneach i Meánscoil Naomh Mhuire, Magh Eala, Co Chorcaí. Tá suim inti san oideachais agus tábhacht a bhaineann le teagasc agus foghlaim i saol an dalta. Tá céim aici sa Ghaeilge agus Béarla (UCC), Ardteastas san Oideachas (UCC), Máistreacht san Oideachas (UCC), Dioplóma Iarchéime i bPleanáil Scoile (NUIG), chomh maith le Dioplóma Iarchéime i gceannaireacht Oideachais (NUIM).

“Táim ag tnúth le obair mar bhall den fhoireann bainistíochta na scoile leis an bhfoireann múinteoireachta, an Bord Banisitíochta, na daltaí agus na tuistí i Laurel Hill Coláiste FCJ. Is mór an onóir dom post mar phríomhoide a ghlacadh sa scoil iontach seo le traidisiún láidir. Dhéanfainn mo dhícheall tógáil ar a bhfuil bainte amach ag an gcuallacht FCJ agus an tIontaobhas Le Chéile”

Úna Uí Ghríofa

The Board of Management of Laurel Hill Coláiste FCH are pleased to announce the appointment of Ms Úna Griffin as principal from September 2020. Ms Griffin is experienced in school leadership and comes from Charleville CBS where she has held the role of principal for the past 3 and half years. Previous to her role as principal she was deputy principal (including a period as acting principal) in St. Mary’s Secondary School, Mallow. Education and the importance of learning and teaching experience in the life of the student is a keen focus for her. She has a degree in Irish and English from UCC, Higher Diploma in Education (UCC), Masters in Education (UCC), Postgraduate Diploma in School Planning (NUIG), as well as Postgraduate Diploma in Educational Leadership (NUIM).

“I look forward to working as part of the senior management team with the staff, Board of Management, students and parents of Laurel Hill Coláiste in supporting the education of our students. It is a privilege to take up the role of Principal in such a fine school with a strong tradition. I will continue to build on the hard work and dedication to education established by the FCJ congregation and the Le Chéile trust”

Úna Uí Ghríofa

Open Night
No events found
Leanaigí Sinn
03-Bealt-2022
Campa atá á eagrú ag an Ollscoil Luimnigh d'éinne le suim an samhradh seo
14-Már-2022
Tá LHC páirteach anois sa scéim One Good School
03-Már-2022
1ú- 17ú Márta
Cnoc na Labhras, Luimneach, V94CR26, Éire.
061 313 636
Uimhir Rolla: 64270P
© 2023 Laurel Hill Coláiste FCJ