Laurel Hill Coláiste FCJ
Meánscoil lán-Ghaeilge do chailíní i Luimneach

Leabharliostaí / Book Lists

Leabharliostaí / Book Lists

1st Year Booklist 2019/2020

Liosta Leabhar 1A1, 1A2, 1A3 2019-2020

Teagasc Criostaí: Light the Way, Niall Boyle (Mentor)

Gaeilge: Foclóir Béarla/Gaeilge

Cinnte 3 Edco

€5 le h-íoc Meán Fómhair do Théacs litríochta

Béarla: “Fire and Ice” Book 1

A4 Cóipleabhar, Refil Pad

A4 Folder with poly pockets and dividers

Matamaitic: Active Maths 1- Folens (newest edition)

Keating, Mulvany, O’Loughlin

Tablaí Matamaitice (Maths Tables)

Maths Set & Project Maths graph copy

Fraincis: Bienvenue en France (1) le Joseph Dunne 4th Edition

Collins French Dictionary (Pocket)

Stair: Stór Staire, Seán Delap, Folens

Tíreolas: New Geography in Action

Educate.ie

Oid Sláinte: Eolas i mí Mean Fómhair

O.S.S.P: Eolas i mí Mean Fómhair

Corpoideachas: Eolas i mí Mean Fómhair

Eolaíocht: Eolaíocht Riachtanach, Folens, Declan Kennedy, Rose Lawlor, Sean Finn

A4 hardback Science Copy

Ealaín: A3 Art Pad, 2B &4B Pencils, No. 2, 4, 10 Brushes, Soft Rubber, Felt Pens, Paper

Scissors, Pritstik. Faber Castle Water Soluble Colouring Pencils (24 Pack)

Eac. Bhaile: Skills for Life

C. Enright & M. Flynn (Folens)

White Lab Coat for Cookery Class, 2 Tea Towels

A4 Ring Folder, Polypockets, A4 Refill Pad

Spáinnis: Aprendemos Bk1, by Elaine Higgins (Folens)

2 soft covered small copies, 1 pocket Spanish-English dictionary.

Staidéar Gnó: Smart Business by John Taylor (Folens)

Ceol: Leabhar ar fáil ar scoil

Manuscript

**Casio Scientific Calculator (N.B. Write View) needed for Maths, Business Studies & Science**

EL-W531

***In the interest of the environment, single use plastic bottles/drinks containers are not allowed in school.

Every student must have a reusable drinks container on their return to school in August 2019***

2nd Year Booklist 2019/2020

Liosta Leabhar IIA1, 11A2, 2019-2020

Teagasc Críostaí: Coimeád an Leabhar ó Bhl. 1

Gaeilge: Leabhair le socrú – Meán Fómhair

Foclóir póca Gaeilge-Béarla (Coimeád ón anuraidh)

Coimeád “Cinnte 3” ón anuraidh

Béarla: Fire and Ice 2 (Pauline Kelly etc)

Play to be decided by teacher in September

FOLDER WITH Polypockets, Refil pad and copy

Matamaitic: Active Maths 2 - Folens

Táblaí Matamaitice (log book) Project Maths graph copy + Maths Set

Fraincis: Coimeád an leabhar ó Bhliain 1

Bienvenue en France 11 le Joseph Dunne Fourth edition 2018

Stair: Coimeád an leabhar ó Bhliain 1

“Stór Staire” Seán Delap, Folens

Tíreolas: Coimeád na leabhair ó Bhliain 1

Eolaíocht: Coimeád na leabhair ó Bhliain 1

Staidéar Gnó: Coimeád an leabhar ó Bhliain 1

3 in 1 Business Studies Copy

Hard back A4 Copy & Folder

Eacnamaíocht Bhaile: Coimeád an leabhar ó Bhl. 1.

Ceol: Coimeád na leabhair ó Bhliain 1.

Ealaín: A3 Art Pad, 2B+ 4B Pencils, No. 2, 4 & 10 Brushes, Soft Rubber,

Felt Pens, Paper Scissors, Pritstik,

O.S.S.P. Nótaí ar fáil ó múinteoir

S.P.H.E: Eolas i mí Mean Fómhair

Sharp Scientific calculator *(write view)* needed for Maths, Business Studies & Science

***In the interest of the environment, single use plastic bottles/drinks containers are not allowed in school.

Every student must have a reusable drinks container on their return to school in August 2019***

3rd Year Booklist 2019/2020

Liosta Leabhar IIIA1, IIIA2,111A3 2019-2020

Teagasc Críostaí: Coimeád an Leabhar ó Bhl. 1.

Gaeilge: Úrscéal le ceannach/socrú MeanFómhair

Béarla: Coimeád na leabhair ón anuraidh

New Junior Cert Sample Exam Papers

Novel:“The Weight of Water” by Sarah Crosson”

Refil pad, Folder with Polypockets and copy

Matamaitic: Coimeád na Leabhair ón anuraidh

Project Maths Graph Copy + Táblaí Matamaitice + Maths Set.

Ná ceannaigh Páipéar Scrúduithe fós (Don’t buy Exam Papers yet)

Fraincis: Coimeád na leabhair ó Bhliain 2

Exam Papers (Ed. Co.)

Spáinnis: Coiméad na leabhair ó Bhliain 2

2 soft covered copies –regular size

Stair: Coimeád an leabhar ó Bhliain 2

Páipéirí Scrúduithe (Comhlacht Oideachais)

Tíreolas: Coimeád an leabhar ó Bhliain 2

Páipéir Scrúduithe Comhlacht Oideachais)

Eolaíocht: Coimeád an leabhar ó Bhliain 2

Staidéar Gnó: Coimeád an leabhar ó Bhliain 2

3 in 1 Business Studies Copy

A4 Hardback Copy & Folder

Eacnamaíocht Bhaile: Coimeád na leabhair ó Bhliain 2

Páipéirí scrúduithe ar fail ón Scoil i Meánfómhair

Ceol: Coimeád na leabhair ó Bhliain 2

Junior Cert Music Past Papers (Ed. Co.)

Ealaín: A3 Art Pad, 2B + 4B Pencils, No. 2, 4 + 10 Brushes, Soft Rubber,

Felt Pens, Paper Scissors, Pritstik

O.S.S.P.: Nótaí ar fail ón múinteoir

SPHE: Health and Wellbeing SPHE 3 (Edco)

Ann Potts and Nodlaig O’Grady

**Sharp Scientific calculator *(write view)* needed for Maths, Business Studies & Science**

***In the interest of the environment, single use plastic bottles/drinks containers are not allowed in school.

Every student must have a reusable drinks container on their return to school in August 2019***

TY Booklist 2019/2020

Liosta Leabhar TY 1 , TY2 TY3 2019-2020

Gaeilge: Nótaí ón Múinteoiri

“Splanc” le ceannach i Meán Fomhair

Béarla: Make the Transition - Transition Year English Edmond Behan

Folder with Polypockets, Refil Pad and copy

Matamaitic: Nótaí ar fail ón Múinteoir

Cóipleabhar Graif + Maths Set

Fraincis: On Découvre by Kate Cary O’Regan & Sandrine Levesque

(Mentor Publication)

Soft folder with plastic pockets

Stair: Filteán Staire

Ábhair Eile/Other Subjects: Nótaí ar fáil ón múinteoir

Yoga Yoga Mat

**Sharp Scientific calculator *(write view)* needed for Maths, Business Studies & Science Subjects**

***In the interest of the environment, single use plastic bottles/drinks containers are not allowed in school.

Every student must have a reusable drinks container on their return to school in August 2019***

5th Year Booklist 2019/2020

Liosta Leabhar VA1, VA2, VA3 2019 - 2020

Gaeilge: Fiúntas Nua (An Comhlacht Oideachais)

A Thig ná Tit Orm. Maidhc Dáinín Ó Sé (C.J. Fallon)

Béarla: Play/Drama to be decided by Teacher

Expression – Brenda Collins

Poetry Focus 2021

A4 Folder with polypockets & dividers, Refil Pad and Copy

Matamaitic: GNÁTH –Active Maths, Book 1 & Book 2 (Newest Edition) (Folens)

ÁRD Active Maths, Book 1 & Book 2, (Newest Edition) Folens)

Táblaí Matamaitice & Project maths copy + Maths Set

(O.D. Morris – the Celtic Press) NB: Trí Ghaeilge

Fraincis: Triomphe au bac Superieur Brian Lenehan & Marie Lenehan, (Edco)

A L’attaque, Dominique Sénard, (Gill & Macmillan)

Exprimez vous, Declan Webb (educate.ie)

Spáinnis: Espanol en Acción by Elaine Higgins (Folens)

Vamos a Escuchar 2 by Rosemary Graham (Folens)

2 regular sized soft covered copies

Tíreolas: Athrú: Educate.ie

Leaving Certificate: Earth by Michael Organ “Main” book only.

Bitheolaíocht: Leaving Certificate Biology, plus 2013 Michael O’Callaghan, (Edco),

Gnáth Cóipleabhar Fíricí Fillte, Bitheolaíocht, , Mona Murry (Celtic Press)

Fisic: Textbook will not be used in class.

“Fusion”-educate.ie Anthony Carolan as side reading if needed

2 x A4 Science Copies

Ceimic: Chemistry Live + Workbook Declan Kennedy (Folens ) 2nd Edition 2014

Chemistry Live Student

Laboratory Notebook Folens – Declan Kennedy

Gnáth Cóipleabhar

Gnó: Nótaí ón Múinteoir

Eacnamaíocht Bhaile: Leaving Certificate Complete Home Economics – Gillick & Healy (educate.ie))

Examination Papers – L. Cert Higher Level (Ed Co.)

A4 Ring Folder, Polypockets, A4 Refill Pad

Ceol: To be confirmed in September

Stair: Deachtóireacht agus Daonlathas 1920 – 1945, Seán Delap, (An Gúm).

The United States and the World 1945-1989, Francis T. Holohan (Folens)

An Pholaitíocht agus an tSochaí: dTuaisceart Éireann 1949-1993 Francis T. Holohan (An Gúm)

Ealaín: A3 Art Pad & Pencils, 2B & 4B, No. 2,4 &10 Brushes, Putty rubber,

Colouring Pencils (water colour)

**Sharp Scientific calculator *(write view)* needed for Maths, Business Studies & Science Subjects**

***In the interest of the environment, single use plastic bottles/drinks containers are not allowed in school.

Every student must have a reusable drinks container on their return to school in August 2019***

6th Year Booklist 2019/2020

Liosta Leabhar VIA1, V1A2, V1A3 2019-2020

Gaeilge: Coimeád na Leabhair ó bhl. 5.

Páipéir Scrúduithe (Comhlacht Oid.)

“Dréimire” le ceannach Mí Mheán Fómhair

Béarla: Coimeád na Leabhair ón anuraidh

Leaving Cert. Papers Higher Level (Ed. Co.)

Folder with Polypockets, Dividers, Refil Pad & Copy

Matamaitic: Gnáth:Coimeád na leabhair ó bhl. 5.

Árd: Coiméad na leabhair ó Bhl. 5

Fraincis: Coimeád na Leabhair ó bhl. 5- Triomphe au bac Superieur Brian Lenehan & Marie Lenehan, (Edco)

Examination Papers – Leaving Cert.Higher Level (Ed. Co.)

Exprimez vous, Declan Webb, educate.ie

Spáinnis: Coimeád na leabhar ó bhl. 5

Leaving Cert Oral Spanish by Maurice Crowe – The Celtic Press

Ed.co exam papers

Tíreolas: Coimeád an príomhleabhar agus

Le ceannach: “Earth” Elective 4 only by Michael Organ

Educate.ie

Edco Exam Papers

Bitheolaíocht: Coimeád an Leabhar ó bhl. 5.

Fisic: Coimeád an Leabhar ó bhl. 5.

Fíricí Fillte, Fisic, Feargal Close (Celtic Press)

.

Ceimic: Coimeád an Leabhar ó bhl. 5.

Eacnamaíocht Bhaile: Coimeád an Leabhar ó bhl. 5

Eacnamaíocht: Coimeád an leabhar ó bhl. 5 + Edco Exam papers

Gnó: Nótaí ón múinteoir

Ealaín: A3 Art Pad, Soft Pencils, No. 2, 4 + 10 Brushes, Soft Rubber,

Putty Rubber

Ceol: Leaving Cert Music Past Papers – (Ed.Co.) Composing & Listening

Stair: Coiméad na Leabhair ó bhl. 5

Bl. 6 Páipéirí Scrúduithe (Comhlacht Oideachais.)

**Sharp Scientific calculator *(write view)* needed for Maths, Business Studies & Science Subjects**

***In the interest of the environment, single use plastic bottles/drinks containers are not allowed in school.

Every student must have a reusable drinks container on their return.

No events found
Leanaigí Sinn
26-Meith-2020
Laurel Hill Coláiste FCJ welcomes our new Principal
26-Aib-2020
Sr. Geraldine & Sr. Teresa wish to assure you that we have been keeping you & your families in our prayers over Easter, and we share here a prayer for hope as we begin this new week.
16-Aib-2020
Statement from Minister Joe McHugh on the state exams and response from school management bodies
Cnoc na Labhras, Luimneach, V94CR26, Éire.
061 313 636
Uimhir Rolla: 64270P
© 2020 Laurel Hill Coláiste FCJ