Laurel Hill Coláiste FCJ
Meánscoil lán-Ghaeilge do chailíní i Luimneach

Tráthchlár na Scrúduithe 2022 / Exam Timetable 2022

Tráthchlár na Scrúduithe 2022 / Exam Timetable 2022

Scrúdú na Sraithe Sóisearaí 2022

The start date for the 2022 Examinations will be Wednesday 9th June.

Bá chóir do gach iarrthóir a thabhairt dá (h)aire cad iad na laethanta agus na tráthanna atá socraithe ar an tráthchlár oifigiúil seo do na scrúduithe sna hábhair a mbeidh sí ag dul faoi scrúdú iontu.

Each candidate should note carefully the dates and hours, as fixed on this official timetable, for the examinations in the subjects in which she intends to present herself.

Scrúdú na hArdteistiméireachta (Leaving Certificate Exam Timetable 2022)

Tuilleadh Eolas (More Info):

Suíomh Gréasáin (Website): www.examinations.ie

Open Night
No events found
Leanaigí Sinn
03-Bealt-2022
Campa atá á eagrú ag an Ollscoil Luimnigh d'éinne le suim an samhradh seo
14-Már-2022
Tá LHC páirteach anois sa scéim One Good School
03-Már-2022
1ú- 17ú Márta
Cnoc na Labhras, Luimneach, V94CR26, Éire.
061 313 636
Uimhir Rolla: 64270P
© 2022 Laurel Hill Coláiste FCJ